VANAF 17 JANUARI 2022 IS DE ZAAL WEER GEOPEND VOOR LEDEN.

Naamswijziging: O.B.V. is gewijzigd in: DBGD (Dag Biljarten Groningen Drenthe)

Voor verdere informatie gaat u naar www.dbgd.nl

 

BCG 1977 doet mee in de ouderencompetitie van de KNBB

Nieuwe activiteiten in nieuwe termen: BCG en OBV (nu DBGD). Binnen het BILJARTCENTRUM 1977 is de BV Centrum er in geslaagd om vanuit de aangesloten verenigingen van het BILJARTCENTRUM 1977 teams samen te stellen voor deelname aan de DBGD-competitie van het KNBB-district Groningen-Drenthe. Deze teams zijn onder de naam BCG 1977 ingeschreven(Biljart Centrum Groningen 1977). De spelers worden lid van de vereniging DBGD en worden (voor zover ze dat al niet zijn bij de eigen club) ook Bondslid. Het bestuur van de BV Centrum heeft de formele verantwoordelijkheid op zich genomen voor de deelname van de teams aan de DBGD-competitie.

Het bestuur van het Biljartcentrum 1977 werkt mee aan deze belangrijke activiteit door hiervoor de nodige biljarttafels ter beschikking te stellen op de woensdagmiddagen.  speelt per wedstrijd 2 partijen, beide keren tegen dezelfde tegenstander.

De teams die we op de been brengen uit de leden van ons BILJARTCENTRUM zijn samengesteld uit leden/spelers van de verschillende clubs binnen het BILJARTCENTRUM 1977. De teams bestaan in de basis vooral uit spelers van de BV Centrum en Billiardo. Maar ook BODO en DOS'93 leveren spelers. Iedere speler speelt per wedstrijd 2 partijen, beide keren tegen dezelfde tegenstander. Er wordt gespeeld met 75% van ieders (volgens moyenne KNBB) te maken caramboles (dit i.v.m. tijd). In de DBGD-competitie worden de wedstrijdpunten geteld met het zgn. Belgisch systeem. Een speler krijgt voor een gewonnen partij de gebruikelijke 2 punten en bij een remise 1 punt. Maar daarnaast krijgt elke speler voor iedere 10% van zijn te maken carambles 1 wedstrijdpunt (max. 10 punten dus) extra.

Overige informatie: zie website www.dbgd.nl

 

 

4e KL - Districtfinales  2019-2020

Winnaar K. Boersma 2e van rechts op de foto.

Hr K. Boersma speelt de gewestelijke te Zwolle