LAATSTE UPDATE: TOT NADER ORDER ZIJN ALLE BILJARTAKTIVITEITEN AFGELAST. ZAAL GESLOTEN.

Het lidmaatschap van Biljartvereniging CENTRUM kan jaarlijks worden opgezegd. De opzegging moet dan wel uiterlijk 4 weken voor 1 juli plaatsvinden. Zie hiervoor ook onze statuten (te vinden onder Over ons).