Spelen op overhouden
De voornaamste beginselen bij het spelen op overhouden
1. Houdt de ballen zolang mogelijk bijeen, speel ze pas uiteen als het niet anders kan.
2. Probeer bal 2 zoveel mogelijk via de lange band te verzamelen zodat de af te leggen afstand korter is.
3. Probeer nooit beide aanspeelballen te plaatsen, het plaatsen van bal 3 wordt daardoor bemoeilijkt.
4. Zorg dat bal 3 niet wordt weggestoten, zorg dat de speelbal in de buurt van bal 3 blijft.
5. Blijf altijd op de kop van de tafel, zodat je gebruik kunt maken van de hoeken en korte band.
6. Probeer zoveel mogelijk de speelbal in de buurt van een van de andere ballen te houden.
7. Probeer bij stoten aan de band altijd speelbal aan de buitenkant te houden.
8. Zorg ervoor dat de speelbal nooit vast aan de band komt te liggen.
9. Probeer er bij een vervolgstoot voor te zorgen dat de speelbal niet tussen de 2 andere ballen komt te liggen, houdt ze voor de speelbal.
10. Vermijdt bij het korte spel het achter elkaar leggen van de 2 aanspeelballen.
11. Gebruik indien mogelijk een geamortiseerde stoot om bal 1 zo dicht mogelijk bij bal 3 te plaatsen.
12. Zorg dat er bij ruim spel (bijv. op het midden van de tafel) minimaal een bal aan de band (of beter nog in de hoek) blijft liggen, zodat er een vervolgstoot overblijft.